Διαθέσιμα μαθήματα

Συμβουλευτική Προγράμματος Voucher ΤΠΕ 25-29 & 30-45

Συμβουλευτική μέσω ατομικών συνεδριών στο πλαίσιο των έργων «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» και «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

SOCIAL MEDIA MARKETING (DEMO)

Καταγραφή και ανάλυση των σημαντικότερων πεδίων εφαρμογής του Social Media & Marketing. Παρουσιάζονται τα κυριότερα εργαλεία και τεχνικές δημιουργίας, διαχείρισης, προώθησης και στρατηγικής που χρειάζονται οι επιχειρήσεις προκειμένου να συμμετάσχουν επιτυχώς στην παγκόσμια ψηφιακή αρένα του ανταγωνισμού.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Το πρόγραμμα αξιοποιεί σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης και ενισχύει τους ενδιαφερομένους εργαζομένους με την απόκτηση πρόσθετων- της άσκησης του επαγγέλματός τους- γνώσεων, και δεξιοτήτων σε έναν παραδοσιακό τομέα που αποκτά νέες προοπτικές και δυνατότητες.