Διαθέσιμα μαθήματα

Συμβουλευτική Προγράμματος Voucher ΤΠΕ 25-29 & 30-45

Συμβουλευτική μέσω ατομικών συνεδριών στο πλαίσιο των έργων «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» και «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

SOCIAL MEDIA MARKETING

Καταγραφή και ανάλυση των σημαντικότερων πεδίων εφαρμογής του Social Media & Marketing. Παρουσιάζονται τα κυριότερα εργαλεία και τεχνικές δημιουργίας, διαχείρισης, προώθησης και στρατηγικής που χρειάζονται οι επιχειρήσεις προκειμένου να συμμετάσχουν επιτυχώς στην παγκόσμια ψηφιακή αρένα του ανταγωνισμού.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ο Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και εφαρμογών είναι μια από τις βασικές ειδικότητες της νέας εποχής, η οποία βέβαια έχει ένα τεράστιο εύρος, στα αντικείμενα και τις τεχνολογίες που μπορεί κάποιος να ασχοληθεί. Θα παρουσιαστούν οι βασικότερες από αυτές, πάνω στις οποίες στηρίζονται οι περισσότερες από τις υπόλοιπες. 

Έτσι θα υπάρξει η δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να σε έρθει σε επαφή με όλο τον κύκλο παραγωγής και συντήρησης μια ιστοσελίδας ή μιας εφαρμογής. Από την αρχική ιδέα – σκέψη, το σχεδιασμό και τη δημιουργία, μέχρι τις τεχνικές προώθησης της, σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τ.Π.Ε.

Παρουσίαση Επεξεργασίας Κειμένου (WORD), Υπολογιστικού Φύλλου (EXCEL) και Βάσεις Δεδομένων (Access), Παρουσιάσεις (PowerPoint), Διαδίκτυο  (Internet).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παρουσιάζεται η έννοια της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Αναλύονται οι βασικές αρχές επικοινωνίας καθώς και η γλώσσα του σώματος, οι δεξιότητες της προσεκτικής και ενεργητικής ακρόασης, της παράφρασης και αντανάκλασης συναισθημάτων. Παρουσιάζονται οι μορφές και τα είδη της επικοινωνίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Η Τεχνική των Διαπραγματεύσεων αναλύει τις αρχές ανταλλαγής και σας δίνει την ικανότητα και την αυτοπεποίθηση να οδηγείτε τη διαπραγμάτευση σε μια κοινώς αποδεκτή συμφωνία μέσα από πρακτικές συμβουλές, καλύπτοντας όλη τη διαδικασία, από την προετοιμασία των επιχειρημάτων μέχρι το κλείσιμο της συμφωνίας.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Το πρόγραμμα αξιοποιεί σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης και ενισχύει τους ενδιαφερομένους εργαζομένους με την απόκτηση πρόσθετων- της άσκησης του επαγγέλματός τους- γνώσεων, και δεξιοτήτων σε έναν παραδοσιακό τομέα που αποκτά νέες προοπτικές και δυνατότητες.