Ανακοινώσεις ιστοτόπου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

από Admin A&E -
Αριθμός απαντήσεων: 0

Στην κεντρική σελίδα του προγράμματος, έχει πρόστεθεί Πρόγραμμα Προσομοίωσης Εξετάσεων με τις οδηγίες εγκατάστασής του.