Συχνές Ερωτήσεις

Για διορθώσεις λαθών σε username, email ή το ονοματεπώνυμό ή το αντικείμενο κατάρτισης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που σας έχουν δοθεί με email ή ανατρέξτε στην ερώτηση 10 του παρόντος εγχειριδίου.
Σε μερικές περιπτώσεις παρατηρείται μη ορθή προβολή ορισμένου περιεχομένου εκπαιδευτικού υλικού (αναγραμματισμός και αντικατάσταση χαρακτήρων). Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει ασυμβατότητα τεχνολογιών, στην περίπτωση που το υλικό ενός μαθήματος έχει αναπτυχθεί σε Microsoft Office 2016 ή νεότερο και ο εκπαιδευόμενος έχει στον υπολογιστή του εγκατεστημένο το Microsoft Office 2013 ή παλαιότερο και χρησιμοποιεί τον περιηγητή (browser) Google Chrome. Στις περιπτώσεις αυτές προτείνεται η χρήση άλλων περιηγητών internet όπως το Mozilla Firefox.
Για τη σωστή καταγραφή των ωρών παρακολούθησης, πρέπει να είστε συνεχώς συνδεδεμένοι στο σύστημα και στο διαδίκτυο. Εάν αφήνετε τον υπολογιστή σας χωρίς να κάνετε κάποια ενέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, το σύστημα αναγνωρίζει ότι δεν παρακολουθείτε και σας αποσυνδέει από το εκπαιδευτικό υλικό. Nα αποφεύγετε την πολύωρη και συνεχόμενη παρακολούθηση, όπως για παράδειγμα 6 συνεχόμενες ώρες. Αντί για αυτό, προτείνεται να κάνετε διαδοχικές προσπάθειες, 3 φορές x 2 ώρες κάθε φορά. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος χάσιμου των ωρών, σε τυχόν προβλήματα με την σύνδεση σας στο Internet, φορτωμένο Wi-Fi στο σπίτι ή στο γραφείο, το τηλέφωνο ή/και το ρεύμα.
Μπορείτε να ανατρέξετε σε κάποιο αντικείμενο που σας κέντρισε το ενδιαφέρον στο πρόσθετο ή συμπληρωματικό υλικό και να παρακολουθήσετε το περιεχόμενο του. Επιπλέον, αναζητήστε πηγές πληροφόρησης στο διαδίκτυο (ενώ είστε συνδεδεμένος στην πλατφόρμα και το μάθημα, χωρίς να παραλείπετε να επανέρχεστε σε αυτό κάθε μισή ώρα), όπως αυτές αναφέρονται στην συνημμένη βιβλιογραφία του αντικειμένου ή σε κάποιες από τις ενότητες που παρακολουθείται.
Μπορείτε να βλέπετε το χρόνο σας στη σελίδα του μαθήματος, επάνω δεξιά στο πλαίσιο ‘’Αφοσίωση μαθήματος’’ ή να απευθύνετε ερώτημα στον επόπτη στον επόπτη τηλεκατάρτισης. Ενδεικτικά μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο, που φαίνεται ακριβώς το σημείο που είναι ο μετρητής με τίτλο “Course dedication” ή ‘’Αφοσίωση μαθήματος’’, όπου αναγράφονται οι ώρες που έχετε παρακολουθήσει μέχρι σήμερα.
Σε όλες τις ενότητες oι ωφελούμενοι μπορούν να λάβουν μέρος σε εργασίες, ασκήσεις, διάφορα τεστ αυτοαξιολόγησης όπου μπορούν να δοκιμάσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά την παρακολούθηση των μαθημάτων. Οι ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης είναι για προσωπική χρήση, άλλες το σύστημα τις επιτρέπει να απαντηθούν και άλλες όχι και δεν είναι υποχρεωτικές. Η απάντηση τους είναι προαιρετική, ωστόσο θα σας βοηθήσει σημαντικά να εμπεδώσετε το θέμα που πραγματεύεστε.
Στείλτε ένα email με τις παρατηρήσεις σας, αναφέροντας το αντικείμενο κατάρτισης που παρακολουθείτε και την Εκπαιδευτική Ενότητα όπου εντοπίσατε κάποιο πρόβλημα με τα σχόλια σας στο kek@anaptixi-exelixi.gr
ΌΧΙ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα παραλάβατε «Βεβαίωση Παρακολούθησης» από τον πάροχο κατάρτισης.
Απευθύνεστε στον εκπαιδευτή σας (εκπαιδευτής τηλεκατάρτισης) μέσω της πλατφόρμας και του forum συζητήσεων, με email στο kek@anaptixi-exelixi.gr ή στα τηλέφωνα 6948404978 / 2755024094 από Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:00 μέχρι 22:00.
Για θέματα Τεχνικής Υποστήριξης του συστήματος τηλεκατάρτισης μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 6948404978 / 2755024094 από Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:00 μέχρι 22:00 ή με email στο kek@anaptixi-exelixi.gr