Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 1. Σχετικά με εμάς

  Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων: Εκπαιδευτικός Φορέας Ανάπτυξη & Εξέλιξη.

  Ταχυδρομική διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 127, 22100 Τρίπολη, Ελλάδα

  Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων / Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@anaptixi-exelixi.gr.

 2. Εισαγωγή

  O Εκπαιδευτικός Φορέας Ανάπτυξη & Εξέλιξη ως υπεύθυνος επεξεργασίας σας ενημερώνει για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με εσάς. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί.

  Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι πολύ σημαντική για τη τον Εκπαιδευτικό Φορέα Ανάπτυξη & Εξέλιξη και λαμβάνει μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα της. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παραθέτει το είδος των πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε κατά την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα και πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες.

  Όταν μας παρέχετε οικειοθελώς προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα σας, τη διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες αυτές με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Με την επιφύλαξη ειδικών προβλέψεων της Παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καμία προσωπική πληροφορία δεν αποτελεί αντικείμενο ενοικίασης, πώλησης, δημόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή ιστοσελίδες.

  Πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν έγγραφο. Όπως αποτυπώνεται και στην Πολιτική Cookies, οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας απευθύνονται  προς ένα γενικό κοινό, δεν στοχεύουν τα παιδιά και δεν συλλέγουν εν γνώσει τους προσωπικές πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών.

 3. Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφαρμόζεται προς όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας. Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στην συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από τoν Εκπαιδευτικό Φορέα Ανάπτυξη & Εξέλιξη (π.χ. πληροφορίες που ορίζουν συγκεκριμένο πρόσωπο όπως πλήρες ονοματεπώνυμο ή ηλεκτρονική διεύθυνση).

 4. Τι πληροφορίες συλλέγουμε απο εσάς

  Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα, ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα από εσάς. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να είναι προσωπικής φύσης. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν το ιστορικό αναζήτησης, τη διεύθυνση IP, την ανάλυση οθόνης, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις, τις ώρες πρόσβασης και το URL αναφοράς σας. 

  Δεδομένα ταυτότητας: περιλαμβάνουν το όνομα, επώνυμο, όνομα χρήστη ή παρόμοιο αναγνωριστικό, και αριθμό ΚΑΥΑΣ.

  Δεδομένα επαφής: περιλαμβάνουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την πόλη.

  Τεχνικά δεδομένα : περιλαμβάνουν τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, ζώνη ώρας και τοποθεσία, τύπους και εκδόσεις πρόσθετων προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να προσπελάσετε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies).

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα, παρακαλούνται οι χρήστες να επισκεφθούν τη σελίδα της Πολιτικής Χρήσης των cookies (Cookies Policy).

  Δεδομένα προφίλ: περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασής σας.

  Δεδομένα χρήσης: περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.

 5. Χρήση - Κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων

  Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να παράσχουμε υπηρεσίες εκπαίδευσης προς εσάς μέσα από την πλατφόρμα, και να ανταποκριθούμε στα δικά σας αιτήματα με στόχο την γενική ενημέρωση σας για την δραστηριότητα της εκπαίδευσής σας. Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε μέσω της πλατφόρμας κοινοποιύνται στους αντίστοιχους Κρατικούς Φορείς οι οποίοι εποπτεύουν την εκπαιδευτική δραστηριότητα, Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Οικονομικών, ΟΑΕΔ, ΚΕΜΕΑ κ.α..

 6. Αποθήκευση- Προστασία των προσωπικών δεδομένων

  Τα κέντρα δεδομένων μας όπου αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα βρίσκονται στην Ελλάδα.

 7. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

  Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι ο εκάστοτε χρόνος που προβλέπει η εκάστοτε νομοθεσία για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Μετά το πέρας του παραπάνω χρονικού διαστήματος τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται.

 8. Δικαιωματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

  Έχετε το δικαίωμα τα αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και χωρίς κάποια χρέωση. Ενδέχεται να ζητήσουμε αποδεικτικό της ταυτότητάς σας πριν σας δώσουμε αυτά τα δεδομένα.Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση – επικαιροποίηση των στοιχείων σας και τoν Εκπαιδευτικό Φορέα Ανάπτυξη & Εξέλιξη θα προβεί στην άμεση διόρθωση τους.

  Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη παύση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

  Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο φορέα/οργανισμό. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι έγινε διαρροή των προσωπικών σας δεδομένων με αποτέλεσμα να υποστείτε υλική ή όχι ζημία, έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

  Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών απορρήτου, επικοινωνήστε με την ομάδα απορρήτου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@anaptixi-exelixi.gr

 9. Αλλαγές στην πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων

  Ο Εκπαιδευτικός Φορέας Ανάπτυξη & Εξέλιξη μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική. Αν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώματα μας να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουμε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε επιλογή για την μελλοντική χρήση αυτών των δεδομένων.